ਐਲੀ ਵਾਇਜ਼ਲ ਦਾ ਨਾਵਲ ‘ਦੁਰਘਟਨਾ ‘ ਪੜ੍ਹਿਆ! ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਲਾਵਤਨੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ. ਲੇਖਕ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨਾਵਲ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਨਿੱਘ, ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤਲਾਸ਼ਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਜਕੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ! ਜਲਾਵਤਨੀ ਦੌਰਾਨ ਲੇਖਕ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੇਖਕ ਇਹਨਾਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓਣ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸਮਰਥ ਪਾਓੰਦਾ ਹੈ ! ਲੇਖਕ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁਖ ਆਪਣੇ ਭੂਤਕਾਲ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ!…. ਲੇਖਕ ਨੇਂ ਜੀਵਨ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਧੀਆ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ… ਮਨੁਖੀ ਵਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਨ, ਇਕ ਉਦਾਹਰਨ ; ” ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਥਲੀਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ… ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖ ਲਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗੀ!ਇਹ ਬੇਤੁਕੀ ਗੱਲ ਹੈ: ਝੂਠ ਸੱਚੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ… ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਝੂਠ ਰਹੇਗਾ ਖੁਸ਼ੀ ਅਸਲ ਜਾਪੇਗੀ! ਜਿਉਂਦੇ ਲੋਕ ਝੂਠ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ…ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦੋਸਤੀ ਪਾਓਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ! ਮੁਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ!”

ਐਲੀ ਵਾਇਜ਼ਲ ਦਾ ਨਾਵਲ ‘ਦੁਰਘਟਨਾ ‘

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s